Blackjack Oyunu Addon

yorum yok
615 okuma
21 Aralık, 2017

Blackjack Oyunu Addon

;##############################################
;## !21 cards game ############################
;######################### by cabadak ######
;##############################################
on *:text:!21:#: {
if !$timer(21cardgame) { set %chan21game $chan | .timer21cardgame 0 180 puansirala }
if (%21jog != on) {
set %21jog on
set %21player-1 $nick
msg $chan Oyun 2 kişiliktir ve bir kişi daha kanala !21 yazıp oyuna katılmalıdır, please wait ..
.timer_21-onlyone 1 30 player-me $chan
set %21para-jog-1 off
halt
}
if (%21jog == on) && (!%21player-2) && ($nick != %21player-1) {
.timer_21-onlyone off
set %21player-2 $nick
set %21game-starts ok
.notice %21player-1 ” !puan ” yazın.. 21 sayıya ulaşan ve en yaklaşan kazanır.
.notice %21player-2 21 oyunu badak. 21’e en yakın sayısı olan kazanır.
msg $chan 1Oyun başlıyor, oyuncular şu kişiler : 4 %21player-1 1-4 %21player-2
msg $chan 4 %21player-1 1 sen başlıyorsun hemen kartını çek (!card)
set %21jogada-jog 1
set %21para-jog-2 off
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan
}
}
on *:text:!puan*:#: {
if $1 == !puanreset && $nick isop $chan { unset %wins* | msg # blackjack puan listesi sıfırlandı. (4reset1) | .timer21cardgame off | return }
if !$2 && $($+(%,wins,$nick)) { msg # $+(,$nick,) : 2 $($+(%,wins,$nick),2) 1puanınız var ve2 $calc($($+(%,wins,$nick),2) / 5 ) 1kez kazandınız. }
if !$2 && !$($+(%,wins,$nick)) { msg # $+(,$nick,) : 2 0 puanınız var malesef hiç kazanamadınız. }
}
alias puansirala {
var %i 1
while $var(%wins*,%i) {
var %ml $var(%wins*,%i).value
var %gl $remove($var(%wins*,%i),%,wins)
var %kazanan %kazanan $+(%ml,.,%gl)
inc %i
}
var %kaz $sorttok(%kazanan,32,nr)
tokenize 32 %kaz
msg %chan21game 4Blackjack En iyi ilk 5 : 1) $+(10,$gettok($1,2,46),) -> $gettok($1,1,46) $+(13,$chr(124),) 2) $+(10,$gettok($2,2,46),) -> $gettok($2,1,46) $+(13,$chr(124),) 3) $+(10,$gettok($3,2,46),) : $gettok($3,1,46) $+(13,$chr(124),) 4) $+(10,$gettok($4,2,46),) -> $gettok($4,1,46) $+(13,$chr(124),) 5) $+(10,$gettok($$5,2,46),) -> $gettok($$5,1,46)
}

alias player-me {
msg $1 4 %21player-1 $+ 1ikimiz oynuyoruz ..
set %21player-2 $me
set %21jogada-jog 1
set %21para-jog-2 off
msg $1 1Oyun başlıyor, oyuncular şu kişiler :4 %21player-1 1-4 %21player-2
msg $1 4 %21player-1 1sen başlıyorsun, kanala !card yazarak kartını çek.
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
}
alias me-play {
if (%21jogada-jog == 2) && ($me == %21player-2) {
set %carta-jog-2 $rand(1,13)
if (!%21cards-value-2) {
set %21cards-value-2 %carta-jog-2
set %21cards-player-2 $pass-to-card(%carta-jog-2)
set %21jogada-jog 1
msg $1 !card
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
}
else {
set %21jogada-jog 1
set %21cards-value-2 $calc(%21cards-value-2 + %carta-jog-2)
set %21cards-player-2 %21cards-player-2 $pass-to-card(%carta-jog-2)
var %21me-play = %21cards-value-2
if (%21me-play isnum 15-18) {
var %me-play = $rand(1,2)
if (%me-play == 1) {
msg $1 !card
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
halt
}
if (%me-play == 2) {
set %21para-jog-2 on
msg $1 !comp
if (%21para-jog-1 !== on) {
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
halt
}
if (%21para-jog-1 == on) {
who-winns-21 $1
}
}
halt
}
if (%21me-play isnum 1-14) {
msg $1 !card
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
halt
}
if (%21me-play isnum 19-20) {
set %21para-jog-2 on
msg $1 !comp
if (%21para-jog-1 !== on) {
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
}
if (%21para-jog-1 !== on) {
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $1
halt
}
if (%21para-jog-1 == on) {
who-winns-21 $1
halt
}
halt
}
if (%21me-play == 21) {
msg $1 !card
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
}
if (%21me-play isnum 22-1000) {
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $1
.timer_end-21 off
halt
}
}
}
}
on *:text:!card:#: {
if (%21jogada-jog == 1) && ($nick == %21player-1) && (%21player-2 != $me) {
set %carta-jog-1 $rand(1,13)
if (!%21cards-value-1) {
set %21cards-value-1 %carta-jog-1
set %21cards-player-1 $pass-to-card(%carta-jog-1)
set %21jogada-jog 2
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-1
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-1
calc-next-orstop %21cards-value-1 %21player-1 $chan
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan
halt
}
else {
set %21jogada-jog 2
set %21cards-value-1 $calc(%21cards-value-1 + %carta-jog-1)
set %21cards-player-1 %21cards-player-1 $pass-to-card(%carta-jog-1)
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-1
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-1
calc-next-orstop %21cards-value-1 %21player-1 $chan
halt
}
}
if (%21jogada-jog == 1) && ($nick == %21player-1) && (%21player-2 == $me) {
set %carta-jog-1 $rand(1,13)
if (!%21cards-value-1) {
set %21cards-value-1 %carta-jog-1
set %21cards-player-1 $pass-to-card(%carta-jog-1)
set %21jogada-jog 2
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-1
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-1
calc-next-orstop %21cards-value-1 %21player-1 $chan
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan
halt
}
else {
set %21jogada-jog 2
set %21cards-value-1 $calc(%21cards-value-1 + %carta-jog-1)
set %21cards-player-1 %21cards-player-1 $pass-to-card(%carta-jog-1)
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-1
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-1
calc-next-orstop %21cards-value-1 %21player-1 $chan
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan
halt
}
}
if (%21jogada-jog == 2) && ($nick == %21player-2) {
set %carta-jog-2 $rand(1,13)
if (!%21cards-value-2) {
set %21cards-value-2 %carta-jog-2
set %21cards-player-2 $pass-to-card(%carta-jog-2)
set %21jogada-jog 1
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-2
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-2
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $chan
.timer_end-21 1 62 /encerra-21 $chan
halt
}
if (%21cards-value-2) {
set %21jogada-jog 1
set %21cards-value-2 $calc(%21cards-value-2 + %carta-jog-2)
set %21cards-player-2 %21cards-player-2 $pass-to-card(%carta-jog-2)
.notice $nick 14kart:3 %21cards-player-2
.notice $nick 14sayı:3 %21cards-value-2
calc-next-orstop %21cards-value-2 %21player-2 $chan
.timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan
halt
}
}
}
alias encerra-21 {
if (%21jog == on) {
who-winns-21 $1
}
else {
acaba-21
}
}
alias calc-next-orstop {
if (%21player-2 != $me) {
if ($1 > 21) && ($2 == %21player-1) { msg $3 1BOOOOOOOOOOMMMM!! 4 $2 1çektiğin kart ile 21’i geçtin, oyunu kaybettin. %21cards-player-1 1Toplam %21cards-value-1 | .timer_end-21 off | msg $3 KAZANAN4 %21player-2 1çektiği kartlar-> %21cards-player-2 1Kartların toplamı-> %21cards-value-2 | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 ( kanala !puan yaz ) | acaba-21 | halt }
if ($1 == 21) && ($2 == %21player-1) { msg $3 4KAZANAN4 %21player-1 1çektiği kartlar, %21cards-player-1 toplam, %21cards-value-1 | inc $+(%,wins,%21player-1) 5 ( kanala !puan yaz ) | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt }
if ($1 < 21) && ($2 == %21player-1) { if (%21para-jog-2 !== on) { msg $3 4 %21player-2 1sıra sende. Kartını çekmek için !card yazmalısın. Eğer elindeki sayılar yeterli ise !comp yazmalısın. } if (%21para-jog-2 == on) { set %21jogada-jog 1 | msg $3 4 %21player-1 4sıra sende. Kanala !card yaz ve kartını çek. Eğer kart istemiyorsan !comp yaz. | .timer_end-21 1 62 encerra-21 $3 | halt } } if ($1 > 21) && ($2 == %21player-2) { msg $3 1BOOOOOOOOOOMMMM! !4 $2 1çektiğin kart ile oyunu kaybettin. -> %21cards-player-2 1toplam-> %21cards-value-2 1 | msg $3 1KAZANAN ->4 %21player-1 1çektiği kartlar-> %21cards-player-1 1Elinin toplamı-> %21cards-value-1 | inc $+(%,wins,%21player-1) 5 ( kanala !puan yaz ) | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt }
if ($1 == 21) && ($2 == %21player-2) { msg $3 1KAZANAN 4 %21player-2 1kartlar-> %21cards-player-2 1toplamı-> %21cards-value-2 | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 ( kanala !puan yaz ) }
if ($1 < 21) && ($2 == %21player-2) { if (%21para-jog-1 !== on) { msg $3 4 %21player-1 1sıra sende. Kartını çekmek için !card yazmalısın. Eğer elindeki sayılar yeterli ise !comp yazmalısın dostum acele et.. | halt } if (%21para-jog-1 == on) { set %21jogada-jog 2 | msg $3 4 %21player-2 1sıra sende dostum. Kanala !card yaz ve kartını çek, elindeki kartlar yeterliyse !comp yaz ve rakibini bekle.. | .timer_end-21 1 62 /encerra-21 $3 | halt } } } if (%21player-2 == $me) { if ($1 > 21) && ($2 == %21player-1) { msg $3 1BOOOOOOOOOOMMMM!!!!4 $2 1kaybettin. Kartların -> %21cards-player-1 1toplamda -> %21cards-value-1 sayı. | .timer_end-21 off | msg $3 1KAZANAN OYUNCU -> 4 %21player-2 1elindeki kartlar-> %21cards-player-2 1toplamda ise-> %21cards-value-2 1sayı. | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 ( kanala !puan yaz ) | acaba-21 | halt }
if ($1 == 21) && ($2 == %21player-1) { msg $3 1KAZANAN4 %21player-1 1ÇEKTİĞİ TÜM KARTLAR -> %21cards-player-1 1ÇEKTİĞİ TÜM KARTLARİN TOPLAM SAYISI ->4 %21cards-value-1 ( kanala !puan yaz ) | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt }
if ($1 < 21) && ($2 == %21player-1) { if (%21para-jog-2 !== on) { msg $3 SIRA BENDE ! | me-play $3 } if (%21para-jog-2 == on) { set %21jogada-jog 1 | msg $3 4 %21player-1 1oyna aslan parçası.. Kartını çekmek için !card yaz. Eğer elindeki sayılar yeterli ise !comp yaz ama acele et.. | .timer_end-21 1 62 encerra-21 $3 | halt } } if ($1 > 21) && ($2 == %21player-2) { /msg $3 1BOOOOOOOOOOMMMM 4 $2 1oyunu kaybettin. Senin kartların -> %21cards-player-2 1kartlarin toplamı -> %21cards-value-2 | inc $+(%,wins,%21player-1) 5 | msg $3 KAZANAN4 %21player-1 1İŞTE ŞU KARTLARI ÇEKTİ -> %21cards-player-1 1 VE ÇEKTİĞİ KARTLARIN TOPLAMI -> %21cards-value-1 ( kanala !puan yaz ) | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt }
if ($1 == 21) && ($2 == %21player-2) { msg $3 1KAZANAN 4 %21player-2 1 KARTLARI-> %21cards-player-2 1TOPLAMI-> %21cards-value-2 | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 ( kanala !puan yaz ) | .timer_end-21 off | acaba-21 | halt }
if ($1 < 21) && ($2 == %21player-2) { if (%21para-jog-1 !== on) { msg $3 4 %21player-1 1sıra sende gençoğlan. Kanala !card yaz ve çek. kart istemiyore !comp yaziyore.. | halt } if (%21para-jog-1 == on) { set %21jogada-jog 2 | msg $3 1şimdi ise ben çekiyorum ve çektimm.. ! | .timer_end-21 off | .timer_only-me-play 1 2 me-play $3 | halt } } } } alias acaba-21 { set %21jog off unset %21player-1 %21player-2 %21cards-value-1 %21cards-player-1 %21cards-value-2 %21cards-player-2 %21game-starts } on *:text:!comp:#: { if (%21jog == on) && (%21player-2) { if ($var(%21cards-player*,0) > 1) {
if (%21player-2 != $me) {
if (%21jogada-jog == 1) {
if ($nick == %21player-1) && (%21para-jog-2 !== on) { set %21para-jog-1 on | set %21jogada-jog 2 | msg $chan 4 %21player-2 1kart çekmek için !card yazmalısın , kart çekmemek ve rakibi beklemek için ise !comp yazmalısın canım. | .timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan | halt }
if ($nick == %21player-1) && (%21para-jog-2 == on) { who-winns-21 $chan | .timer_end-21 off }
}
if (%21jogada-jog == 2) {
if ($nick == %21player-2) && (%21para-jog-1 !== on) { set %21para-jog-2 on | set %21jogada-jog 1 | msg $chan 4 %21player-1 1oyna koçum! Yapacağın şey basit? Kart istiyorsan !card yazıyorsun, kart istemiyorsan !comp yazıyorsun.. understand me? | .timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan | halt }
if ($nick == %21player-2) && (%21para-jog-1 == on) { who-winns-21 $chan | .timer_end-21 off }
}
}
if (%21player-2 == $me) {
if (%21jogada-jog == 1) {
if ($nick == %21player-1) && (%21para-jog-2 !== on) { set %21para-jog-1 on | set %21jogada-jog 2 | msg $chan ŞİMDİ DE BEN ÇEKİYORUM, ALLAH ÇEKTİRMESİN HOPPA.. Rule! | .timer_end-21 off | .timer_only-me-play 1 2 me-play $chan | halt }
if ($nick == %21player-1) && (%21para-jog-2 == on) { who-winns-21 $chan | .timer_end-21 off }
}
if (%21jogada-jog == 2) {
if ($nick == %21player-2) && (%21para-jog-1 !== on) { set %21para-jog-2 on | set %21jogada-jog 1 | msg $chan 4 %21player-1 1sıra sende. Kartını çekmek için !card yazmalısın. Eğer elindeki sayılar yeterli ise !comp yazmalısın dostum acele et.. | .timer_end-21 1 62 encerra-21 $chan | halt }
if ($nick == %21player-2) && (%21para-jog-1 == on) { who-winns-21 $chan | .timer_end-21 off }
}
}
}
else { msg $chan 1ilk önce bi kart çek ondan sonra compla uyanıkmısın nesin ak :4 !card }
}
}
alias who-winns-21 {
if ($var(%21cards-player*,0) > 1) {
set %21total-jog-1 $calc(21 – %21cards-value-1)
set %21total-jog-2 $calc(21 – %21cards-value-2)
if (%21total-jog-1 < %21total-jog-2) { .timer_end-21 off | msg $1 1KAZANAN4 %21player-1 1 kart's-> %21cards-player-1 tötal’s-> %21cards-value-1 | inc $+(%,wins,%21player-1) 5 ( kanala !puan yaz ) | msg $1 1KAYBEDEN4 %21player-2 1kart’s -> %21cards-player-2 1tötal’s-> %21cards-value-2 | acaba-21 | halt }
if (%21total-jog-1 > %21total-jog-2) { .timer_end-21 off | msg $1 1KAZANAN4 %21player-2 1elindeki kartlar-> %21cards-player-2 1Toplamı-> %21cards-value-2 | inc $+(%,wins,%21player-2) 5 ( kanala !puan yaz ) | msg $1 1KAYBEDEN 4 %21player-1 1elindeki kartları-> %21cards-player-1 1toplamı-> %21cards-value-1 | acaba-21 | halt }
if (%21total-jog-1 == %21total-jog-2) && ($var(%cartas-jog*,0) = 2) { .timer_end-21 off | msg $1 Oyun Bitti.. ! | msg $1 %21player-1 KARTLAR-> %21cards-player-1 TOPLAM-> %21cards-value-1 | msg $1 %21player-2 1kart’s-> %21cards-player-2 1toplam-> %21cards-value-2 | acaba-21 | halt }
}
else { msg $1 oyun bitti ve kazanan yok.! | acaba-21 }
}
alias pass-to-card {
set %21cor $rand(1,2)
if (%21cor == 1) { set %21cort 1 }
if (%21cor == 2) { set %21cort 4 }
if ($1 == 1) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [A] }
if ($1 == 2) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [2] }
if ($1 == 3) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [3] }
if ($1 == 4) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [4] }
if ($1 == 5) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [5] }
if ($1 == 6) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [6] }
if ($1 == 7) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [7] }
if ($1 == 8) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [8] }
if ($1 == 9) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [9] }
if ($1 == 10) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [10] }
if ($1 == 11) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [J] }
if ($1 == 12) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [Q] }
if ($1 == 13) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [K] }
if ($1 == 21) { return $+ %21cort $+ ,0 $+ [G] }

-Blackjack oyunu 2 kişi ile oynanır.
-Oyuna katılmak için kanala !21 yazmalısınız.
-Aynen diğer kişide !21 yazmalıdır.
-Kart istemek için !card
-Kart istemiyorum !comp
-Puan için !puan
-Beraberlik halinde !comp kullanamazsınız kart cekmelisiniz.

Blackjack Oyunu Addon – Blackjack Oyunu Addon indir

addon, blackjack, mirc, oyun

Blackjack Oyunu Addon Hakkında Yorum Yap


Bir önceki yazımda « makalem var.
kerneL kerneL

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Kaliteli sohbet ortamı bizim işimiz, mobil sohbet odaları ve mobil arayüz ile ...

Kaliteli sohbet ortamı bizim işimiz, mobil sohbet odaları ve mobil arayüz ile ...

Kaliteli sohbet ortamı bizim işimiz, mobil sohbet odaları ve mobil arayüz ile ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

Bedava Sohbet - Yetişkin Sohbet